TEDAVİ ALANLARIMIZ

 1.OZON TERAPİ (OZONLA TEDAVİ)

Ozon Nedir, Nasıl Elde Edilir: Ozon üç oksijen atomundan oluşan çok yüksek enerji taşıyan bir bileşiktir (O3).

Dünyanın etrafında koruyucu kalkan olarak mevcuttur ve canlıları güneşin radyasyon etkisine karşı korur. Kliniklerde oksijeni ozona dönüştüren özel bir cihaz sayesinde elde edilir.

 

Ozon Terapi (Ozonla Tedavi) Nedir: Ozon Terapi, ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan tedaviler bütünüdür. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve insan bünyesine direnç veren bir yapıda olması sayesinde Ozon terapi en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bilinenin aksine Ozon terapisi sadece yaşlanmayı geciktirmekle kalmayıp birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmakta ve acısız, ağrısız olması sayesinde tedavi yöntemleri arasında üstün başarı sağlamaktadır. Ozon terapi ile amaç hastalıklı ya da zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin arttırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır.

Ozon Terapi Etki Mekanizması ve Dokular Üzerindeki Etkisi

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde, dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır. Aktif oksijen (Ozon O3) bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir. Dokularda bakteri, virüs ve mantarları öldürücü etkisi vardır. Düşük dozlarda ozon bağışıklık sistemini aktive eder.

Kan yolu ile yapılan ozon tedavisi sonrasında anti oksidan sistemde aktivite artışı (bağışıklık sisteminin güçlenmesi), metabolizmada hızlanma, eklem kıkırdak dokusunun rejenerasyonu,enerji artışı, kollojen doku aktivasyonu, damar cidarının rejenerasyonu (yenilenmesi), dokudaki oksijenasyonun arttırılması, karaciğer rejenerasyonu ve dolayısıyla vücudun kendini yenileme mekanizmasının aktive edilmesi sağlanmaktadır.

Damarlardan uygulanan ozon terapisinin %40 oranında metabolizmayı hızlandırdığı da bilinmektedir. Bu sebeple ozon tedavisi, zayıflama için de kullanılabilinmektedir.

 

Ozon Hastaya Hangi Yollarla Verilir

Ozon terapi farklı bir çok teknik ile uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları;

 

Majoryöntem: En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 50-200 ml arasında alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye enjekte edilir.

Minoryöntem: Kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye enjekte edilir.

Vücut boşluklarına ozon verilmesi: Rektal – Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.

Eklem içine ozon gazı verilmesi: Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemlerine enjekte edilir.

Ozon Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır

Dolaşım bozukluklarının giderilmesi

Yaşlanmanın etkilerinin geri döndürülmesi

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi,

Romatizmal hastalıklarda eklem ağrılarının giderilmesi

Bel ve boyun fıtıklarının sebep olduğu ağrıların azaltılması

Ciltte oluşan akne, leke ve bozuklukların giderilmesi

Yara iyileşmesinde özellikle diyabetik ayak yaralarının tedavisi

 

Kliniğimizde Bugüne Kadar Ozon Tedavisi Uyguladığımız ve Tedavi Uygulanmakta Olan Hastalar

Diayabetik ayak yaraları

Ampütasyon sonrası kapanmayan yaralar

MS (multiplesklerozis)

SP (serebralpalsi)

Derin ven trombozu

Femur başı aseptik nekrozu

Romatoidartrit 

Ankilozanspondilit

SLE (sistemik lupuseritematozus)

Rozasea (gül hastalığı)

Osteoartrit

ALS (AmiyotrofikLateral Skleroz)

İnfertilite (kısırlık)

Fibromiyalji

Disk hernileri (bel, boyun fıtıkları)

Karpal tünel sendromu (sinir sıkışması)

KBY (Kronik böbrek yetmezliği)

Otoimmün hepatit

Viral hepatitler

Kronik sistit

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Astım

Kronik kabızlık

Kanser (meme, serviks, kolon kanserleri)

Ensefalitler

Kısırlık

Kronik yorgunluk

Tip II diyabet

Hidradenitissuppurativa

Kronik sinüzit

Antiaging (yaşlanmanın önlenmesi yada gençleşme)

Şekil AA. Ozon tedavisi uygulanmış diyabetik ayak hastalarımızdan birkaçının tedavi öncesi ve tedavi sonrası görüntüleri

 v

v

Ozon Hangi Hastalığa Kaç Seans Uygulanır

Tıp ta hastalık yok hasta vardır prensibi hakimdir. Yani her hastalık herkeste aynı seyretmeye bilir. Bu da insanın genetik yapısı ile alakalı bir durumdur. Hastalıkların insanlardaki seyride genetik ve dış etkenlerle çok ilişkilidir. Bu etkenlerde kişi sayısı kadar çeşitlidir. Dolayısıyla bir kişinin tedavi alıp almayacağı yada alıyorsa hangi dozda ne kadar süre tedavi alacağı hastanın durumuna ve hekimin kararına bağlıdır. Bununla birlikte belirli hastalıklarda ortalama doz ve süreler aşağıdaki şekilde verilebilir.

Yaralar (Diyabetik ayak, bası ampütasyona bağlı kapanmayan yaralar): 3 aylık bir dönem içerisinde yaklaşık 20 seans kombine ozon (majör ozon ile birlikte yara içerisine ve çevresine ozon enjek etme ve torba yöntemi ile ozon uygulanması) tedavisi kullanılır. Hastalarda çok hızlı bir iyileşme aynı zamanda genel durumda da düzelme meydana gelir. 3 aylık bir tedavi neticesinde hastamızda meydana gelen değişiklikler resimde gösterilmiştir.

Eklem Ağrıları ve Kireçlenmeler: 3 – 4 aylık bir dönem içerisinde 12 seans  ozon tedavisi kullanılır. 2. – 3. seanstan itibaren ağrılarda hızlı bir azalma görülür. Eklemlerini daha rahat hareket ettirmeye başlar, günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız hale gelir. Tedavi sonucu sağlanan iyileşme, bilinen fizik tedavi uygulamalarına kıyasla çok daha uzun süre etkisini devam ettirir, çok daha kalıcı bir iyileşme sağlanır.

Bel ve Boyun Fıtıkları: 3 – 4 aylık bir dönem içerisinde 15 seans kombine ozon tedavisi kullanılır. 2. – 3. seanstan itibaren ağrılarda hızlı bir azalma görülür. Uygulanan tedavi ile mevcut fıtık hacmi küçülmeye başlar.

Fibromiyalji: 2 – 3 aylık bir dönem içerisinde 16 seans kombine ozon ve ozon sauna tedavisi kullanılır. 2. – 3. seanstan itibaren ağrılarda hızlı bir azalma görülür. Eklemlerini daha rahat hareket ettirmeye başlar, günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız hale gelir. Tedavi sonucu sağlanan iyileşme, bilinen fizik tedavi uygulamalarına kıyasla çok daha uzun süre etkisini devam ettirir, çok daha kalıcı bir iyileşme sağlanır.

Hepatit B, C (Kronik Viral Karaciğer Hastalıkları): 3 – 3,5 aylık bir dönem içerisinde 20 seans ozon tedavisi kullanılır. Tedavi sonrasında hastanın karaciğer enzim seviyelerinde azalma görülür.

Alerji ve Alerjik Astım: 2 – 2,5 aylık bir dönem içerisinde 12-18 seans arası ozon tedavisi kullanılır. Tedavi sonucunda nefes darlığı, cilt döküntüleri, kaşıntı, burun tıkanıklığı gibi alerjiye bağlı semptomlar gerilemeye başlar.

Ozon Tedavisinin Yan Etkileri

Ozon tedavisinin yan etkisi yok denecek kadar azdır. Şimdiye kadar bildirilen yan etkiler uygulama hatalarına bağlı lokal komplikasyonlardır. Bazı durumlarda ozon terapisi uygulanması sakıncalı olabilir. Bu durumlar: glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği, özellikle erken dönem olmak üzere hamilelik, anjiotensin çevirici enzim (ACE) inhibitörü tedavisi görenler, hipertiroidi, kanama bozukluğu, kontrol altına alınamayan kardiyovasküler hastalıklar ve ozona reaksiyon gösteren astım hastaları olarak sıralanabilir.